Projektu vadītajs - virsnozīmīte

Projektu vadītajs - virsnozīmīte

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Projektu vadītajs - virsnozīmīte

Projektu vadītajs - virsnozīmīte
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Projektu vadītajs - virsnozīmīte

Projektu vadītāja virsnozīmīte nosaka kompetenci vadīt projekta plānošanu, organizēšanu un ieviešanu un uzņemties atbildibu par sava darba ietekmi uz social vidi. Kā arī, apstiprina nozīmes saņēmēja spēju labi vadīt savu laiku un cilvēkus

 

Projektu plānotājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Projektu plānotājs

Projektu plānotājs
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Projektu plānotājs
Projektu plānotājs demosntrē spēju izveidot atbilstošu plānu, lai noteiktu projekta mērķus, noteiktu projektā nepieciešamo darba apjomu un izveidot veicamo darbu sarakstu. Ietver arī spēju iesaistīt atbilstošus sadarbības partnerus 
Mācību mērķi
 • Saprot projektu vadības terminoloģiju
 • Pārzin projekta veidošanas metodes un ietvaru  
 • Pārzina atbilstošus projekta vadības instrumentus un procesus
 • Pārzin esošās tendencies jaunatnes darba jomā un ar jaunatni saistīto rīcībpolitiku ietekmi uz jauniešiem
 
 • Spēj izveidot projektu izmantojot vajadzību noteikšnas instrumentus                                        
 • Spēj radīt projekta pilotēšnas, izmēģināšanas idejas
 • Spēj identificēt nepieciešamos partnerus
 • Spēj paredzēt iespējamos rezultātus un riskus
 • Spēj noteikt atbilstošākās aktivitātes projekta mērku sasniegšanai

 

 
 • Spēj būt proaktīvs un izveidot/radīt inovācijas
 • Izrāda atbildību par projekta social ietekmi
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Projektu ieviešanas eksperts

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Projektu ieviešanas eksperts

Projektu ieviešanas eksperts
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Projektu ieviešanas eksperts
Projektu ieviešanas eksperts demonstrē spēju īstenot projekta ieviešanu , saskaņa ar projektā noteiktām aktivitātēm, koordinēt resursus un radīt projektā paredzētos rezultātus noteiktā laika plānā 
Mācību mērķi
 • Pārzina darba apjomus projektu attīstības procesā  
 • Pārzina projekta vadības cikla fāzes
 
 • Spēj apārvaldīt projekta budžetu, ieviešanas laika plānu un atskaišu termiņus
 • Spēj ieviest vadības principus darba apjoma plūsmā
 • Spēj vadīt sadarbībbas partnerus
 • Spēj vadīt un novērst riskus
 • Spēj identificēt, prioritizēt un kordinēt projekta aktivitātes
 • Spēja novēŗtēt projekta progressu
 
 • Izrāda atbildību par projekta ietekmi uz plašāku sociālo vidi
 • Izrāda detaļu nozīmīgumu projektos
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Stratēģijas attīstītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Stratēģijas attīstītājs

Stratēģijas attīstītājs
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Stratēģijas attīstītājs
Stratēģijas attīstītājs demonstrē spēju pielāgot projektu noteiktai situācijai un tās ietekmi uz organizācijas darbu un izvērtēt, kā arī izmantot noteiktas stratēģijas sadarbībā ar noteiktiem sadarbības partneriem 
Mācību mērķi
 • Izprot projektu ietekmi uz organizācijas attīstību
 • Izprot projektu ietekmi uz organizācijām, kas iesaistītas projektos
 
 • Spēj integrēt stratēgiskos mērķus projekta mērķos un sasniedzamajos rezultātos
 • Spēj izveidot paramaterus, lai noteiktu projekta attīstības progressu
 • Spēj izveidot projekta ieviešanas plānu, kas ir konkrēts un tajā pašā laikā elastīgi pielāgojams neparedzamām izmaiņām
 
 • Uztur pozitīvu attieksmi, kad notiek neparedzami un nezināmi sarežģījumi
 • Spēj būt proaktīvs komandā un ārpus tās
 • Izrāda empātiju attiecībā uz jauniešu vajadzībām, ņemot vērā jauniešu dzīves apstākļus un vidi, kurā viņi dzīvo.
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Grupas vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Grupas vadītājs

Grupas vadītājs
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Grupas vadītājs
Grupas vadītājs parade spēju koordinēt un motive indivīdu grupu, uzticot viņiem konkrētus uzdevumus, saskaņā ar grupas dalībnieku kompetencēm, kā arī spēj saskatīt izaicinājumus un atrisināt konfliktus, kas radusies starp kmandā iesaistītajiem 
Mācību mērķi
 • Pārzin komandas veidošanās pamatprincipus un komandas dalībnieku lomas
 • Pārzin komunikācijas teoriju un vadību
 • Pārzin motivācijas teorijas
 • Pārzin dažādus laika plānošanas instrumentus

 

 
 • Spēj able to foresee tensions and problems that might arise within a team
 • Spēj able to manage and resolve conflicts
 • Spēj able to assign tasks according to the competencies of the team members
 • Ability to motivate a team to work together towards a common goal
 • Spēj able to lead by example

 

 
 • Spēj būt taisnīgs attiecībās ar visiem komandā iesaistītajiem
 • Spēj ar cieņu izturēties pret komandas dalībnieku un partneru laiku
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze