User Account

Kāpēc jaunatnes darbiniekam nepieciešams reģistrēties?

BADU projekta mērķis ir profesionalizēt jaunatnes darbiniekus un jauniešu izglītotājus, kā arī atzīt to iegūtās kompetences jaunatnes mobilitātes un neformālās mācīšanās jomā. Šis uzdevums tiek panākts ar BADU atvērtajiem digitālajiem sertifikātiem.

User Account