Starpkultūru komunikators

Starpkultūru komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Starpkultūru komunikators

Starpkultūru komunikators
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Starpkultūru komunikators
Starpkultūru komunikators demonstrē spēju izprast dažādas kultūras atšķirības, tajā skaitā savu kultūru un izmantot šīs zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar cilvēkiem no citām kultūrām 
Mācību mērķi


·       

Izprot sociāllingvistisko dažādībbu


·       

Izprot globalizācijas un kultūru izmaiņu procesus


·       

Izprot stereotipu ietkmi

 


·       

Spēj pielāgoties citai kultūrvidei


·       

Pauž sirsnību attiecībā uz citām kultūrām


·       

Spēj pielāgoties citiem komunikācijas veidiem un attieksmēm

 

 
 • Izrāda cieņu, domā salīdzinoši, bez nosodījuma par citu kultūru pazīmēm un atšķirībām
 • Spēj būt atvērts konstruktīvai kritikai un izacina pieņemt jaunas idejas
 • Spēj būt zinātkārs, saredzot dažādību kā mācīšanās un attīstības iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze