Brīvprātīgo projektu koordinators

Brīvprātīgo projektu koordinators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Brīvprātīgo projektu koordinators

Brīvprātīgo projektu koordinators
Jauniešu mobilitāti
Nozīmītes detaļas
Brīvprātīgo projektu koordinators
Brīvprātīgo projektu koordinators parade spēju veikt brīvprātīgā darba projektu administrativās prasības, kā arī spēj īstenot, ieviest un uzraudzīt visu brīvprātīgā vadības ciklu, sadarbība ar visiem iesaistītajiem cilvēkiem  
Mācību mērķi
 • Pārzin Erasmus+, Eiropas brīvprātīgo kustības, Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas
 • Pārzin starptautiskās brīvprātīgā darba programmas
 • Pārzina konkrētās tendences brīvprātīgo darba jomā
 • Pārzin brīvprātīgo darba vadības ciklu
 
 • Spēj izstrādāt brīvprātigo darba aprakstus atbilstoši organizācijas mērķiem
 • Spēj pieņemt atbilstošus brīvprātīgos konkrētām pozīcijām
 • Spēj identificēt un samazināt iespējamos riskus brīvprātīgo darbā
 • Spēj nodrošināt adminsitratīvo atbalstu un veidot atbalstošu sadarbības tīklu brīvprātīgajiem darbiniekiem
 • Spēj koordinēt brīvprātīgo darba uzdevumus un citus iesaistītos cilvēkus
 • Spēj izstrādāt izvērtēšanas veidlapas un sagatavot ziņojumus
 
 • Ir atvērts savā domāšanā
 • Spēj izturēties neitrāli un iekļaujot citus savā darbā
 • Uztver atšķirīgo kā mācīšanās iespēju
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze